Ông Đinh Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh, người có nhiều sáng tạo trong hoạt động Công đoàn
Ông Đinh Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Minh, người có nhiều sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Đối tượng được chọn trao giải là CNVC-LĐ, cán bộ kỹ thuật hoặc cán bộ CĐ.

CNVC-LĐ được xét chọn phải có ít nhất 1 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc đề tài nghiên cứu làm lợi cho doanh nghiệp từ 50 triệu đồng trở lên, được doanh nghiệp công nhận và khen thưởng. Đối với cán bộ CĐ, phải có phương pháp hoạt động sáng tạo, phối hợp cùng người sử dụng lao động chăm lo tốt cho người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Lưu Chí Hiếu là liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng Vũ trang, nguyên cán bộ Công vận Sài Gòn - Chợ Lớn, nguyên cựu tù chính trị Côn Đảo.

H.Đào