Trong quá trình công tác tại Việt Nam từ năm 2008, bà Rie Vejs-Kjeldgaard đã có nhiều đóng góp đối với các hoạt động hỗ trợ xây dựng thể chế, hoạch định chính sách và tăng cường năng lực cho các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực lao động – việc làm, an sinh xã hội. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, tháng 11-2011, bà Rie Vejs-Kjeldgaard sẽ nhận nhiệm vụ điều phối viên sáng kiến đặc biệt về quản lý tri thức tại Văn phòng ILO trung ương (Geneve - Thụy Sĩ).

N.Quyết