Căn nhà có diện tích 50 m2, tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó CĐ Sở Tài chính TP hỗ trợ 60 triệu đồng, còn lại là của gia đình. Căn nhà trước đây của gia đình chị Phượng đã xuống cấp trầm trọng nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chị không có điều kiện sửa chữa.

Trao mái ấm cho đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Gia đình chị Nguyễn Thị Phượng trong niềm vui nhận nhà mới

Đây là Mái ấm CĐ đầu tiên trong năm 2020 được CĐ Viên chức TP thực hiện. Dự kiến trong năm 2020, CĐ Viên chức TP sẽ trao 6 Mái ấm CĐ cho đoàn viên khó khăn về chỗ ở.

Tin-ảnh: H.Đào