Gia đình chị Thắm thuộc hộ cận nghèo, đang gặp khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí xây dựng nhà là 60 triệu đồng, trong đó Công ty Adam Khoo hỗ trợ 40 triệu đồng.

Trao Nhà tình bạn cho công nhân khó khăn về nhà ở - Ảnh 1.

Chị Trương Hồ Trinh Thắm (thứ 6 từ trái qua) với niềm vui trong ngôi nhà mới

Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN TP và các nhà tài trợ đã tặng gia đình chị Thắm một số vật dụng gia đình.

Tin-ảnh: H.Đào