Điển hình là việc kéo dài “Tháng Công nhân” từ cuối tháng 4 đến hết tháng 7 với nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, động viên công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chương trình “Ánh sáng CĐ”; tổ chức trại hè cho 500 con công nhân tại 3 địa điểm là Vũng Tàu, Hội An và Sa Pa... với tổng kinh phí gần 3,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các CĐ cơ sở cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ CNVC-LĐ như thăm hỏi, hỗ trợ sửa nhà, trao “Mái ấm CĐ”... với kinh phí trên 10 tỉ đồng.

Trên 13 tỉ đồng chăm lo cho công nhân

Dịp này, CĐ Cao su Việt Nam đã khen thưởng 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong “Tháng Công nhân”.

T.Nga