Những nhiệm vụ trọng tâm của công tác BHLĐ năm 2009 là xây dựng văn hóa an toàn lao động, hoàn thiện bộ máy BHLĐ, xây dựng công sở “xanh-sạch- đẹp”; kiểm tra, huấn luyện và đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người lao động về công tác BHLĐ. Chính thức chia tách từ năm 2008, Bưu điện TP đã kiện toàn bộ máy BHLĐ với 314 an toàn- vệ sinh viên. Năm qua, đơn vị đã dành 6,2 tỉ đồng cho công tác BHLĐ. Trong năm, toàn đơn vị không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người.


Đại diện Ban Giám đốc Viễn thông TP (phải) khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác bảo hộ lao động


- Sáng cùng ngày, Viễn thông TPHCM cũng đã tổng kết công tác BHLĐ năm 2008 và triển khai Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ- PCCN. CĐ và ban giám đốc đã phát động thi đua không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ trong Tuần lễ Quốc gia; xây dựng đơn vị “xanh- sạch – đẹp, bảo đảm AT-VSLĐ” loại xuất sắc. Năm 2008, hơn 12 tỉ đồng đã được Viễn thông TP chi cho công tác BHLĐ. Đơn vị đã xây dựng 9 hội đồng BHLĐ cơ sở với 11 cán bộ chuyên trách, 19 cán bộ bán chuyên trách và 468 an toàn- vệ sinh viên.


Dịp này, 2 đơn vị đã được Bộ LĐ-TB-XH tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác BHLĐ năm 2008.

Tin-ảnh: H.Vân