Thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày thành lập CĐ VN và 121 năm ngày sinh Bác Tôn, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã thực hiện 2 chuyên đề: “Bác Tôn với công nhân” và “Ba Son – Côn Đảo qua ký họa của họa sĩ Huỳnh Phương Đông” với 350 hình ảnh, hiện vật sưu tầm về Bác Tôn.

Triển lãm kéo dài cho đến hết ngày 30-3-2010. Các CĐ cơ sở có nhu cầu tổ chức cho CNVC-LĐ tham quan, học tập tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng liên hệ số điện thoại: 3.8297542.

K.Linh