Triển lãm trưng bày 89 ảnh và bảng trích phản ánh công lao to lớn của Bác Hồ trong quá trình tìm đường cứu nước, sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tiếp nối thành quả cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP mang tên Bác quyết tâm học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại biểu TP HCM tham quan triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam”
Đại biểu TP HCM tham quan triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam”

Cùng ngày, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP HCM, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP cũng đã khai mạc triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạo đức thời đại mới”. Hai triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 25-5.

Tin-ảnh: Ph.Anh