Người khuyết tật đang xem triển lãm ảnh
Người khuyết tật đang xem triển lãm ảnh

Triển lãm tập hợp những câu chuyện đầy cảm xúc được kể lại bằng hình ảnh về 25 người khuyết tật đang sống và làm việc tại Đồng Nai; phản ánh khát khao vươn lên và khẳng định bản thân của người khuyết tật. Với nỗ lực tự thân, các nhân vật trong ảnh đã có việc làm ổn định và hòa nhập tốt với cộng đồng.

Triển lãm được thực hiện nhằm động viên người lao động khuyết tật vươn lên hòa nhập với cộng đồng; khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng lao động khuyết tật.

Tin-ảnh: B.Nghi