Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Trần Đình Liệu, cho biết Luật BHXH và Luật BHYT đã tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT. Hiện có hơn 14 triệu người tham gia BHXH và hơn 81 triệu người tham gia BHYT (đạt trên 86% dân số). Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, giải quyết và chi trả các chế độ chính sách cho thấy tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN đã diễn ra với nhiều hình thức tinh vi và diễn biến ngày càng phức tạp.

Trục lợi BHXH, BHYT ngày càng tinh vi - Ảnh 1.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, hiện cả nước có hơn 14 triệu người tham gia BHXH

Trước tình hình đó, Quốc hội đã thông qua việc bổ sung một số tội danh về lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT trong Bộ Luật Hình sự, cụ thể như: Điều 214, 215 quy định về tội gian lận BHXH, BHTN, BHYT và điều 216 quy định về tội trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Tuy nhiên đến nay, quy định này vẫn chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chưa có văn bản hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu tội phạm về BHXH, BHYT sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Tin-ảnh: K.Chi