Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TPHCM thực hiện tư vấn miễn phí pháp luật lao động cho người lao động. Ngoài ra, trung tâm còn tư vấn các lĩnh vực: dịch thuật, khiếu nại, tố cáo, nhà đất, xuất nhập cảnh, thảo đơn, chúc thư, hợp đồng lao động, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền pháp luật cho các doanh nghiệp.

Tr.Hoàng