Truy trả lương làm thêm cho nhân viên

Bà Lưu Thị Ngọc Diễm, chủ doanh nghiệp, trả lời: Sau khi nhận được thắc mắc của nhân viên, chúng tôi đã xem xét lại các quy định và được biết tiền lương trả cho người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ, Tết ít nhất phải bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết theo quy định. Chúng tôi sẽ tính toán và truy trả phần còn thiếu cho người lao động.