Truy trả tiền lương cho công nhân

Ông Võ Minh Châu, giám đốc sản xuất, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của công nhân, chúng tôi đã xác minh thì thấy đúng là ngày công của đa số công nhân trong bộ phận phản ánh tháng 6 cao hơn tháng 5. Tổ trưởng cũng thừa nhận đã chấm công và báo cáo sai số liệu. Tổng giám đốc đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng xác minh, điều chỉnh và truy trả phần lương còn thiếu cho công nhân.