BHXH Việt Nam ngày 24-10 cho biết, sau 10 năm thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, đến nay mới có 243.000 người tham gia. Trong khi đó, theo ước tính, cả nước có khoảng 40 triệu lao động khu vực phi chính thức có thể tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 0,5% tham gia, chưa kể một số người tham gia một thời gian lại xin rút. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng hàng năm nhưng rất chậm. Trong số 243.000 người tham gia BHXH tự nguyện hiện nay, chỉ có khoảng 30% là đối tượng mới, 70% còn lại là những người đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Từ 1-1-2018: Hỗ trợ 10 - 30% tiền đóng BHXH tự nguyện cho hộ nghèo - Ảnh 1.

Qua khảo sát, những người tham gia BHXH tự nguyện ở Việt Nam chủ yếu trong khu vực phi chính thức với đặc thù là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, thiếu tính ổn định và không bền vững. Chính điều kiện khó khăn nên việc tiếp cận thông tin cũng như hiểu biết về chính sách BHXH còn hạn chế. Bên cạnh đó, sự bất cập trong chính sách thụ hưởng cũng khiến người dân chưa mặn mà tham gia. Cụ thể, khi tham gia BHXH bắt buộc thì người tham gia được hưởng 5 chế độ gồm ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Tuy nhiên, nếu tham gia BHXH tự nguyện thì chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất.

BHXH Việt Nam cho biết, từ 1-1-2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Đây được xem là một trong những giải pháp thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Cụ thể, Nhà nước hỗ trợ cụ thể là bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; hỗ trợ 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác.

Với người tham gia BHXH đóng theo phương thức một lần, số tiền hỗ trợ cho những năm còn thiếu được Nhà nước chuyển toàn bộ một lần vào quỹ hưu trí và tử tuất trong cùng năm đóng.

BHXH Việt Nam cũng cho biết, thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Chậm nhất đến ngày 31-12 hàng năm, cơ quan tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, kinh phí ngân sách nhà nước do cơ quan BHXH chuyển đến phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ BHXH của năm đó.

Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 1-1-2018. Không hỗ trợ tiền đóng đối với thời gian đóng BHXH tự nguyện trước ngày 1-1-2018, trừ trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu.

Tin -ảnh: T.Ngôn