Cụ thể, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất từ 1-1-2022 là 330.000 đồng/tháng (22% x 1.500.000 đồng). Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người thuộc đối tượng khác sẽ được nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng với tỉ lệ tương ứng là 30%, 25%, 10%. Còn đơn vị sử dụng lao động và NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ trích đóng BHXH, BHYT hằng tháng trên mức tiền lương tháng với tổng tỉ lệ đóng 30% (NLĐ 9,5%, đơn vị sử dụng 20,5%). Trước đó, từ ngày 1-12-2018 đến 31-12-2021, NLĐ và đơn vị sử dụng lao động chỉ đóng 8% vào các quỹ BHYT, ốm đau - thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, từ 1-1-2022 sẽ đóng thêm bảo hiểm hưu trí, tử tuất là 22% (NLĐ 8%, đơn vị sử dụng lao động 14%). Mức đóng BHXH bắt buộc hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu vùng, mức đóng cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

M.Chi