Dưới đây là 6 chính sách có ảnh hưởng lớn nhất đến đối tượng công chức.

1. Tuyển dụng công chức

Điều 37 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển trừ trường hợp duy nhất là có đủ điều kiện thi tuyển, cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số…

Theo đó, việc xét tuyển cũng như các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức chỉ được nêu tại các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Tuy nhiên, đến Luật 2019, các quy định này chính thức được đưa vào Luật.

Từ 1-7, Luật Cán bộ, công chức có gì mới - Ảnh 1.

Hiện nay, quy định tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua thi tuyển

Cụ thể, khoản 5, điều 1 Luật 2019 đã liệt kê các trường hợp được xét tuyển và các trường hợp được tiếp nhận đặc biệt vào công chức gồm: Xét tuyển: Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng; Người học theo chế độ cử tuyển, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương; Tiếp nhận đặc biệt: Viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập; cán bộ, công chức cấp xã…

2. Kiểm định chất lượng đầu vào

Về việc thi tuyển công chức, Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định: Thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức để các địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn, tuyển dụng theo yêu cầu, nhiệm vụ

Để cụ thể hóa chủ trương nay, khoản 6, điều 1 Luật sửa đổi 2019 đã bổ sung quy định kiểm định chất lượng đầu với những đối tượng phải thi tuyển vào công chức. Theo đó, những ai phải thi tuyển công chức đề phải thực hiện kiểm định đầu vào.

Lộ trình cụ thể của việc này được quy định tại dự thảo Đề án về việc kiểm định hiện đang được lấy ý kiến. Có thể xem kiểm định đầu vào công chức tương đương với việc thi tuyển vòng 1 của kỳ thi tuyển công chức hiện nay theo quy định tại Nghị định 161 năm 2018.

3. "Thu hẹp" đối tượng công chức

Từ 1-7-2020 không chỉ là thời điểm không tăng lương cơ sở mà đây còn là thời điểm Luật sửa đổi Luật Cán bộ, công chức năm 2019 chính thức có hiệu lực.

Một trong những quy định nổi bật của Luật năm 2019 là "thu hẹp" đối tượng là công chức. Theo đó, tại khoản 1, điều 1 Luật năm 2019 đã "loại" lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ra khỏi danh sách công chức.

Đáng nói, công chức hiện đang giữ các chức vụ trên sẽ tiếp tục được hưởng chế độ, chính sách… của công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

4. "Kỷ luật công chức bất cứ lúc nào"

Một trong những điểm mới không thể không kể đến sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1-7-2020 là những thay đổi trong việc xem xét kỷ luật công chức. Đặc biệt là quy định về việc kỷ luật công chức đã về hưu.

Từ 1-7, Luật Cán bộ, công chức có gì mới - Ảnh 2.

Từ 1-7 tới, lương của công chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng

Ngoài ra, một số điểm mới đáng chú ý khác về việc kỷ luật công chức được nêu tại Luật năm 2019 gồm: 4 trường hợp công chức sẽ bị "kỷ luật bất cứ lúc nào"; Vẫn xem xét bổ nhiệm lại những công chức đã bị kỷ luật; Thêm hình thức kỷ luật công chức không hoàn thành nhiệm vụ; Công chức tham nhũng đương nhiên bị thôi việc…

5. Bổ sung thêm ngạch

Hiện ngạch công chức gồm 4 nhóm gồm: chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự và nhân viên, nhưng từ đầu tháng 7-2020, Luật sửa đổi năm 2019 đã bổ sung thêm một ngạch nữa là "ngạch khác theo quy định của Chính phủ".

Theo đó, việc phân loại, đánh giá công chức cũng bổ sung thêm một ngạch mới cùng với 4 cách xếp loại tương đương với 4 nhóm ngạch đã nêu ở trên.

Cũng quy định về ngạch, Luật năm 2019 đã sửa đổi, bổ sung về điều kiện để nâng ngạch công chức theo hướng chi tiết và có hệ thống hơn. Do đó, để được nâng ngạch, điều kiện xét sẽ được "siết chặt" hơn so với bây giờ. Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hơn so với hiện nay.

6. Giữ nguyên lương cơ sở

Tại Nghị quyết số 86/2019/QH14, Quốc hội đã "chốt" tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, những tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, ngày 19-6-2020, tại Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội lại "chốt" chưa tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2020.

Do đó, từ 1-7 tới, lương của công chức vẫn được tính theo mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng. Kéo theo lương và phụ cấp của công chức cũng không thay đổi so với hiện nay.

H.Lê