Theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, từ 1-1-2015 BHYT sẽ bắt đầu thực hiện chi trả chi phí điều trị cho các trường hợp: Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích; khám bệnh, chữa bệnh tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra; điều trị lác, cận thị, tật khúc xạ...

Nếu có tham gia BHYT thì trường hợp tự tử cũng được BHYT thanh toán chi phí điều trị.

Nếu có tham gia BHYT thì trường hợp tự tử cũng được BHYT thanh toán chi phí điều trị.

Đặc biệt, BHYT sẽ chi trả cho việc khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quy định mới này đảm bảo nguyên tắc của BHXH, BHYT là "có đóng, có hưởng".

Từ 1-1-2015, người lao động bị tai nạn lao động sẽ được BHYT thanh toán từ khi sơ, cấp cứu đến điều trị ổn định thương tật.

Từ 1-1-2015, người lao động bị tai nạn lao động sẽ được BHYT thanh toán từ khi sơ, cấp cứu đến điều trị ổn định thương tật.

Trước đây luật cũ quy định người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật; sau đó mới giám định mức độ suy giảm khả năng lao động để giải quyết trợ cấp BHXH.

H. Vân