Hơn 60 gia đình, thân nhân của gần 100 người lao động đang làm việc tại Hàn Quốc được phổ biến chính sách về xuất khẩu lao động và các thủ tục liên quan. Các gia đình cam kết vận động con em về nước đúng thời hạn, thực hiện đúng chủ trương, chính sách.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu phản ánh người lao động sau khi về nước gặp khó khăn về việc làm, việc tuyên truyền xuất khẩu lao động vẫn chưa sâu sát. Nhiều ý kiến mong muốn các ban, ngành cần lập nhiều tổ tư vấn tuyên truyền cho từng hộ gia đình.

H.Nhung