Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo khoản 2 điều 169 BLLĐ năm 2019, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với LĐN vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với LĐN. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam và 4 tháng đối với nữ.

Bên cạnh đó, điều 219 BLLĐ năm 2019 cũng đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện hưởng lương hưu của điều 54 Luật BHXH năm 2014 để thống nhất giữa 2 luật. Theo đó, NLĐ khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp: đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 BLLĐ năm 2019; đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 điều 169 BLLĐ và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1-1-2021); NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ quy định tại khoản 2 điều 169 BLLĐ và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đề nghị công ty của anh Trưởng căn cứ các quy định trên để thực hiện.