Diễn đàn do Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng tổ chức trong khuôn khổ năm kỷ niệm một thế kỷ thành lập ILO và sẽ trở thành sự kiện định kỳ 2 năm/lần.

Tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi và thảo luận về các cơ hội và thách thức tác động đối với tình hình lao động, việc làm và an sinh xã hội khi Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình cao. Đặc biệt, trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và các thay đổi về nhân khẩu học đang tác động lớn tới sự hình thành chính sách kinh tế - xã hội quốc gia nói chung và chính sách lao động, việc làm tại Việt Nam nói riêng.

Tương lai việc làm là lựa chọn của Việt Nam - Ảnh 1.

Khách mời trao đổi tại buổi tọa đàm

TS Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam, cho biết thế giới việc làm đang trải qua những thay đổi lớn với tốc độ ngày càng nhanh, tác động tới sinh kế của hàng triệu người, cả người sử dụng lao động và người lao động. Những nhân tố thay đổi chính bao gồm cải tiến công nghệ với điển hình là công nghệ 4.0, hệ thống thương mại toàn cầu với độ kết nối ngày càng lớn, già hóa dân số và biến đổi khí hậu. "Việt Nam đã và đang là một câu chuyện thành công, với tốc độ tăng trưởng cao bền vững trong những năm qua dù bối cảnh quốc tế có nhiều biến động. Việt Nam đang tiến những bước tiến đúng đắn và quan trọng thông qua việc cải thiện kỹ năng cho lực lượng lao động, mở rộng độ bao phủ của an sinh xã hội, hiện đại hóa các thiết chế quan hệ lao động" - TS Chang-Hee Lee nhận định.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh, Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua là một dấu mốc quan trọng trên con đường hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động của Việt Nam theo hướng hiện đại, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế; tích hợp khá đầy đủ những nguyên tắc của các công ước cơ bản của ILO.

Tin-ảnh: V.Duẩn