Dự án sẽ tuyển chọn 230 ứng viên đủ năng lực và yêu nghề tham gia khóa học tiếng Đức 13 tháng tại Hà Nội. Sau khi hoàn thành chương trình tiếng B2, các học viên sẽ bắt đầu khóa đào tạo nghề điều dưỡng đa khoa 3 năm tại CHLB Đức. Hoàn thành khóa đào tạo, các học viên có thể lựa chọn nơi làm việc đa dạng toàn CHLB Đức với bằng cấp quốc gia.

Tuyển 230 điều dưỡng sang Đức làm việc - Ảnh 1.

Trong thời gian học nghề tại các cơ sở đào tạo và tiếp nhận của Đức, học viên được hưởng lương học nghề tối thiểu: năm thứ nhất 1.050 euro/tháng (tương đương 27,5 triệu đồng), năm thứ hai 1.200 euro/tháng (tương đương 31 triệu đồng) và năm thứ ba 1.300 euro/tháng (tương đương 34 triệu đồng).

V.Duẩn