Có 39 doanh nghiệp (DN) tham gia tuyển dụng, trong đó gồm có 21 DN tham gia trực tiếp (2.032 vị trí tuyển dụng) và 18 DN tuyển dụng trực tuyến qua cổng thông tin việc làm TP HCM http://vieclamhcm.net và Cổng thông tin việc làm quốc gia http://vlhcm.vieclamvietnam.gov.vn (362 vị trí tuyển dụng). Tổng nhu cầu tuyển dụng của các DN là 2.394 vị trí.

Người lao động tìm việc tại dàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức
Người lao động tìm việc tại dàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức

Tham gia sàn giao dịch việc làm, ứng viên, nhất là người lao động đang thất nghiệp, được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề. Bên cạnh đó, nhiều DN đã phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp hoặc nhận hồ sơ, sắp xếp lịch phỏng vấn...

Tin-ảnh: H.Đào