Tổng công ty đã trao bằng khen cho 129 người lao động xuất sắc tiêu biểu và tiền thưởng trị giá 300.000 đồng/người. Ngoài ra, Công đoàn tổng công ty cũng đã khen thưởng 578 lao động đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua 3 tháng cuối năm. Bên cạnh phần lễ là phần hội dành cho công nhân các đơn vị trực thuộc tổng công ty với các trò chơi dân gian hào hứng.

Ông Lê Đông Triều, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt may Gia Định, cho biết năm 2008, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh nhưng tổng công ty đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với doanh thu 2.020 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu 219,5 triệu USD. Đặc biệt, thu nhập bình quân đạt 2,72 triệu đồng/người/tháng, tăng đến 52,9% so với năm trước.

T. Thạnh