Tiêu biểu như Công ty CP Kỹ thuật mới tổ chức thi đua, khen thưởng lao động giỏi, tăng tiền cơm trưa; Công ty Song Việt chăm lo tốt đời sống cho người lao động; Công ty CP SXTM Minh Phúc tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, mua bảo hiểm tai nạn cho toàn thể công nhân...

N.Hà