Qua phát động thi đua, có 447 Công đoàn cơ sở bình chọn 5.025 nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở. LĐLĐ quận 3 đã xét tuyên dương 35 chị tiêu biểu trong phong trào 2 giỏi.

Ông Giang Văn Nam, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP HCM, tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc
Ông Giang Văn Nam, Trưởng Ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ TP HCM, tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc

Trong 35 gương “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tiêu biểu cấp quận có nhiều chị giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt công việc cơ quan, nuôi dạy con cái tốt. Tiêu biểu như bác sĩ Phạm Thị Chuyển (Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện quận 3), chị Phạm Thị Mai (nhân viên thu ngân Công ty TNHH Khách sạn Du lịch Sài Gòn Star)...

Tin-ảnh: H.Đào