Ông Lý Minh Trúc, Phó bí thư quận ủy  12, TP HCM trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
Ông Lý Minh Trúc, Phó bí thư quận ủy 12, TP HCM trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu

Qua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhận thức của CNVC-LĐ được nâng lên, năng suất lao động tăng, chi phí sản xuất giảm, thu nhập từng bước được cải thiện.

Tại hội nghị, LĐLĐ quận 12 đã tuyên dương, khen thưởng 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác và điển hình “Người tốt - việc tốt”.

M.Chi