Đây là những cán bộ CĐ có phẩm chất đạo đức tốt; gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân, lao động; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, hiệu quả; phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trải qua 3 vòng giới thiệu từ cấp ủy, CĐ các cấp, đã có 141 hồ sơ của 70 LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương, CĐ tổng công ty gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam. Căn cứ các tiêu chuẩn, Hội đồng Xét chọn của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã xét chọn 90 cấp ủy viên xuất sắc để biểu dương.

Tuyên dương 90 cấp ủy viên là cán bộ Công đoàn xuất sắc - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Minh Thu, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Giày dép Vĩnh Phong, TP HCM, là một trong 90 cá nhân tiêu biểu được tuyên dương

Trong số 90 cá nhân được xét chọn biểu dương, TP HCM có 4 người là ông Đinh Văn Giai, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Toàn Thắng; bà Phan Thị Minh Thu, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH MTV Giày dép Vĩnh Phong; ông Huỳnh Phát Đạt, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam; ông Lưu Kim Hồng, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation. Lễ tuyên dương sẽ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14-1.

Tin-ảnh: T.Ngôn