Tuyên dương 90 công nhân giỏi thủ đô năm 2019 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh (bên phải) và lãnh đạo TP Hà Nội trao bằng khen cho công nhân tiêu biểu

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội cho biết nét mới trong phong trào thi đua phấn đấu trở thành CN giỏi năm nay là gắn với các cuộc vận động "Cán bộ, CN lao động, đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế hiện nay", "Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp tăng năng suất lao động"; thực hiện "Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động"... Phong trào đã góp phần động viên, khai thác tiềm năng, trí tuệ của từng CN lao động trong nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến, nghiên cứu các quy trình công nghệ để hợp lý hóa sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động. Từ phong trào thi đua, LĐLĐ TP Hà Nội đã công nhận 90 CN lao động đạt danh hiệu "CN giỏi thủ đô".

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh biểu dương các cấp Công đoàn thủ đô đã chủ động nghiên cứu, sáng tạo trong việc đổi mới nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; cụ thể hóa các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề, đối tượng cũng như làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến nên đã thu hút đông đảo CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: D.Thảo