Ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, CBCC được tuyên dương phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, có thái độ lịch sự, hòa nhã khi tiếp xúc với người dân. Ở đơn vị ngoài quốc doanh, CNLĐ được tuyên dương có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đi đầu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo...
 

Mỗi đơn vị chọn một CNVC-LĐ tiêu biểu (không chọn lãnh đạo) gửi về LĐLĐ quận 3 (299 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3-TPHCM) trước ngày 15-12.

H.Đào