Năm 2011, có 519 con cán bộ, công nhân Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trúng tuyển vào các trường đại học cả nước, trong đó có 430 em trúng truyển vào các trường đại học ở phía Nam.

Tr.Hoàng