Tuyên dương công chức, viên chức tiêu biểu - Ảnh 1.

Những điển hình này đã góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức sáng tạo, tận tụy, gương mẫu, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đơn vị, của TP.

Dịp này, CĐ Viên chức TP cùng Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng và Sở Văn hóa - Thể thao cũng đã trao giải Hội diễn Văn nghệ 2018. Với chủ đề "Vươn tầm cao mới", hội diễn thu hút 1.200 đoàn viên ở 64 CĐ cơ sở tham gia biểu diễn 11 chương trình, 77 tiết mục. Có gần 90 giải thưởng được trao cho các tiết mục xuất sắc.

H.Đào