Trong năm qua, CNVC-LĐ quận 1 đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động học tập Bác gắn với nhiệm vụ hằng ngày tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo. Qua đó đã có 67 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và 86 công trình thi đua ra đời, có giá trị tiết kiệm và làm lợi lên đến gần 9 tỉ đồng. Ngoài ra, CNVC-LĐ quận 1 còn thực hành tiết kiệm điện, nước, chi phí văn phòng phẩm, xây dựng đơn vị văn hóa, tích cực đóng góp xây nhà tình nghĩa, nhà tình thương, phát triển sản phẩm mới và nâng cao đời sống, thu nhập người lao động.

Tuyên dương điển hình học tập Bác - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP HCM, biểu dương các điển hình học Bác

Dịp này, LĐLĐ quận 1 đã tuyên dương 70 tập thể, cá nhân học tập Bác và 50 gương điển hình người tốt, việc tốt như tích cực truy bắt cướp giật trên đường phố, không tham của rơi, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Tin-ảnh: N.Hà