Tuyên dương điển hình học tập Bác Hồ

LĐLĐ quận cho biết kết quả nổi bật trong 5 năm qua là vận động đội ngũ CNVC-LĐ hăng say lao động, sáng tạo. Kết quả, đã có 142 công trình, sản phẩm mới; 4.230 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng làm lợi hơn 7,2 tỉ đồng cho đơn vị. LĐLĐ quận đã khen thưởng 22 cá nhân có thành tích tốt trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

l LĐLĐ quận 6 cũng vừa tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03. Có 88 đơn vị tổ chức hội thi kể chuyện, viết bài về Bác Hồ với 7.225 người tham gia. Đặc biệt, nhiều Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh tích cực phối hợp với chủ doanh nghiệp phát động phong trào thi đua gắn với nội dung cuộc vận động như xây dựng tác phong công nghiệp, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm... Qua đó, có 21 tập thể và 23 cá nhân được tuyên dương.

T.Nga - T.Hồng