Hưởng ứng đợt vận động, 100% Công đoàn (CĐ) cơ sở khu vực nhà nước và 38,6% CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đã tổ chức thực hiện, vận động CNVC-LĐ học tập Bác với các tiêu chí “Tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm”.

Ông Cao Văn Thăng - Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM - trao giấy khen cho cá nhân điển hình
Ông Cao Văn Thăng - Chủ tịch LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM - trao giấy khen cho cá nhân điển hình

Với tinh thần năng động, sáng tạo, đội ngũ CNVC-LĐ đã tích cực thi đua lao động sản xuất, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Kết quả, từ tháng 5-2015 đến nay, đã có 33 công trình, sản phẩm mới, 469 sáng kiến, cải tiến được CNVC-LĐ thực hiện, làm lợi cho đơn vị 15 tỉ đồng, tiết kiệm 1,5 tỉ đồng. LĐLĐ quận Phú Nhuận cho biết 5 năm qua đã tuyên dương 67 tập thể, 152 cá nhân đã có nhiều thành tích nổi bật trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Dịp này, LĐLĐ quận Phú Nhuận cũng tuyên dương 71 tập thể, cá nhân tiêu biểu có tinh thần học tập Bác tích cực; khen thưởng 8 CNVC-LĐ điển hình trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Tin-ảnh: T.Nga