Qua triển khai, nhiều đơn vị đã triển khai tốt cuộc vận động với nhiều điểm mới, sáng tạo, thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia. Từ phong trào học Bác, nổi lên nhiều cá nhân điển hình xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập. Dịp này, chương trình đã giao lưu với 4 tập thể và cá nhân tiêu biểu: Tập thể Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ tàn tật; cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hân, Trường Mầm non Hoa Mai; bác sĩ Phạm Thị Chuyển, Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện quận 3 và bà Tất Bạch Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty Dịch vụ Bảo vệ Thiên Long.

Các tập thể và cá nhân điển hình tại chương trình giao lưu
Các tập thể và cá nhân điển hình tại chương trình giao lưu

Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 35 tập thể và cá nhân điển hình trong học Bác và 10 gương “Người tốt, việc tốt”.

Tin-ảnh: N.Hà