Đây là những đảng viên tiêu biểu có những giải pháp, cách làm hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức, người lao động; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm cụ thể, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang công tác.

Tuyên dương gương sáng đảng viên - Ảnh 1.

Các đảng viên tiêu biểu được tuyên dương

Dịp này, hơn 100 cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVC-LĐ quận đã được nghe TS Phạm Ngọc Lợi, Trưởng Khoa Dân vận và Công tác xã hội Học viện Cán bộ TP HCM, báo cáo các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Tin-ảnh: H.Đào