CĐ và công ty đã tuyên dương 9 người lao động có nhiều đóng góp, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, làm lợi và tiết kiệm cho doanh nghiệp.

Tuyên dương lao động giỏi - Ảnh 1.

Công nhân có sáng kiến được doanh nghiệp khen thưởng

Dịp này, CĐ công ty đã phát động "Tháng Công nhân" lần 10 đến đoàn viên và người lao động với các hoạt động như: "Tháng Lao động giỏi - Nâng tay nghề cho người lao động", "Giờ thứ 9", thương lượng để có phúc lợi tốt hơn cho người lao động, hỗ trợ người lao động khó khăn... Cũng trong dịp này, 500 lao động đã được nghe báo cáo chuyên đề "Vòng tròn hạnh phúc". 

Tin-ảnh: N.Hà