Sinh viên Trường Cao đẳng nghề trong giờ thực hành    ẢNH: DƯ LÂM
Sinh viên Trường Cao đẳng nghề trong giờ thực hành ẢNH: DƯ LÂM

Song song đó, Tổng cục Dạy nghề cũng sẽ  đẩy mạnh hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, như: hỗ trợ kỹ thuật theo chiến lược phát triển dạy nghề; phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng khung trình độ quốc gia (dự kiến trình Chính phủ phê duyệt vào quý II/2014).

Năm 2013, cả nước đã tuyển mới, dạy nghề cho 1,7 triệu người (tăng 15% so với năm 2012); hỗ trợ gần 450.000 lao động học nghề.

H.Nhung