Ông Nguyễn Hiệp Trí, Phòng Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, tuyên truyền về bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn.
Ông Nguyễn Hiệp Trí, Phòng Bình đẳng giới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM, tuyên truyền về bình đẳng giới cho cán bộ Công đoàn.

Ngoài kiến thức chung về bình đẳng giới, cán bộ CĐ còn được báo cáo viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP hướng dẫn kỹ năng nuôi dạy con tốt nhằm hạn chế tình trạng suy dinh dưỡng, bệnh tật ở trẻ. Đặc biệt, cán bộ CĐ còn được phổ biến kiến thức, kỹ năng vận động nữ CNVC-LĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải đáp nhiều thắc mắc liên quan đến đời sống, việc làm, nhất là kỹ năng chăm sóc con cái cho cán bộ CĐ.

N.Hà