Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên đã được bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1 truyền đạt, phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật An ninh mạng với những nội dung: phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng; đấu tranh phản bác lại những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, làm trái pháp luật của các thế lực thù địch…

Tuyên truyền Luật An ninh mạng cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

CNVC-LĐ quận 1, TP HCM nghe tuyên truyền về Luật An ninh mạng

Buổi tuyên truyền nhằm giúp đoàn viên, CNVC-LĐ nâng cao sự hiểu biết về Luật an ninh mạng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời tuyên truyền cho người thân, bạn bè biết rõ lợi ích và tác hại của mạng xã hội.

Tin-ảnh: H.Đào