Công nhân Công ty Furusima (quận 1, TP HCM) nghe tuyên truyền pháp luật

Công nhân Công ty Furusima (quận 1, TP HCM) nghe tuyên truyền pháp luật

Ngày pháp luật sẽ tập trung vào các hoạt động: hội thảo, tọa đàm, hội nghị, triển khai trực tiếp cho CNLĐ tại doanh nghiệp về hiến pháp, pháp luật và Nghị quyết của LĐLĐ TP về công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong CNVC-LĐ.

Tin-ảnh: H.Đào