Với trọng tâm phong trào “90 ngày hoàn thành trước thời gian, vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2015”, các CĐ cơ sở trực thuộc đã vận động CNVC-LĐ thực hiện 28 đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích. Trong đó, 23 đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích được Hội đồng Sáng kiến của sở xét công nhận, làm lợi và tiết kiệm hơn 50 tỉ đồng. Trong số đó, tiêu biểu là sáng kiến ”Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý vật tư, thu hồi của Sở Giao thông Vận tải” do Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn thực hiện.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao bằng khen cho các tập thể điển hình trong phong trào thi đua
Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao bằng khen cho các tập thể điển hình trong phong trào thi đua

Dịp này, CĐ ở Giao thông Vận tải TP HCM đã khen thưởng 54 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào

.Tin-ảnh: K.An