LĐLĐ TP lưu ý các cấp CĐ tuyên truyền, vận động trong CNVC-LĐ và người thân tự giác chấp hành pháp luật giao thông, không vi phạm luật giao thông đường bộ, không đua xe trái phép, chấp hành nghiêm chủ trương đội mũ bảo hiểm khi lưu thông.

Ngoài ra, các cấp CĐ cần vận động CNVC-LĐ chấp hành nghiêm pháp luật về bảo vệ môi trường; tham gia phát hiện và xóa các tệ nạn xã hội ở công viên, đường phố và khu dân cư.

K.Chi