Võ Thị Thư (vothithu@gmail.com)
 
Ảnh minh họa
 
Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật Phạm Nghiêm, trả lời:
Theo quy định của Luật BHXH, bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý được xem là TNLĐ.
Khoảng thời gian hợp lý là khoảng thời cần thiết để đến nơi làm việc trước thời gian làm việc hoặc trở về sau thời gian làm việc.
Đối chiếu quy định trên, trường hợp bạn của bạn không đủ điều kiện để được xem là TNLĐ.
Bạn đọc có thể gửi câu hỏi thắc mắc về pháp luật lao động theo địa chỉ: Chuyên mục “Tư vấn pháp luật lao động”, 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM hoặc e-mail: phapluatlaodong@nld.com.vn