Lao động nước ngoài (bìa trái) làm việc tại một doanh nghiệp Hàn Quốc ở TP HCM
Lao động nước ngoài (bìa trái) làm việc tại một doanh nghiệp Hàn Quốc ở TP HCM

Theo đó, trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển NLĐ nước ngoài, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài, bao gồm: vị trí công việc, số lượng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, mức lương, thời gian làm việc và nộp trực tiếp tới Sở LĐ-TB-XH, TP trực thuộc Trung ương nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính. Khi có thay đổi nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài thì NSDLĐ phải nộp trực tiếp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế NLĐ nước ngoài với Sở LĐ-TB-XH nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính. NLĐ nước ngoài là chuyên gia phải có giấy tờ chứng minh trình độ kỹ sư, có ít nhất 5 năm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo. Riêng lao động kỹ thuật là người nước ngoài phải có giấy xác nhận của cơ quan thẩm quyền về ngành nghề được đào tạo, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.

Trước khi tuyển NLĐ nước ngoài, nhà thầu có trách nhiệm đề nghị tuyển NLĐ Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài với Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu. Thông tư cũng quy định trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật về việc tuyển và quản lý NLĐ nước ngoài làm việc trên địa bàn.

Tin, ảnh: K.An