Theo đó, CĐ cơ sở sẽ tùy theo tình hình của đơn vị để vận động đoàn viên quyên góp, mỗi bộ được gói riêng và kèm theo phiếu trao tặng của CĐ ngành.
 
Thời gian đóng góp tại cơ sở diễn ra từ nay đến ngày 23-3. CĐ Giáo dục TP sẽ tiếp nhận tập trung từ ngày 25 đến 29-3 tại Văn phòng CĐ Giáo dục TP (địa chỉ: 66-68 Lê Thánh Tôn, quận 1 - TPHCM

Để đạt kết quả tốt, CĐ ngành lưu ý CĐ cơ sở phải làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa nhân văn của đợt vận động.

T.Nga