Theo đó, phòng giáo dục - đào tạo các quận nội thành phổ biến rộng rãi thông tin đến đoàn viên, vận động và tổng hợp kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị trực thuộc, gửi về CĐ ngành để tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đồng nghiệp khó khăn công tác tại các huyện ngoại thành. Các CĐ cơ sở trực thuộc sau khi thống nhất với thủ trưởng đơn vị; có thể trích từ kinh phí chăm lo Tết của đơn vị để hỗ trợ. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 31-12, nộp về Văn phòng CĐ ngành hoặc chuyển vào tài khoản: CĐ Giáo dục TP, số 117000004872 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh TP HCM.

Riêng các đơn vị hỗ trợ trực tiếp cho các huyện ngoại thành thì báo số liệu về CĐ ngành để tránh trùng lắp.

T.Nga