Ông Phùng Bá Lực (cán bộ kỹ thuật, Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Tháp Kim)
ẢNH: THANH NGA
Ông Phùng Bá Lực (cán bộ kỹ thuật, Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng Tháp Kim) ẢNH: THANH NGA

Cá nhân được đề xuất trao giải thưởng nếu là CN thì phải tốt nghiệp THPT trở lên, có thời gian công tác ít nhất 5 năm, là tác giả hoặc đồng tác giả các sáng kiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất tại doanh nghiệp có giá trị làm lợi, tiết kiệm trên 50 triệu đồng.

Các Công đoàn cấp trên có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân dự giải làm hồ sơ và gửi về Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP chậm nhất là ngày 15-6.

K.An