Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thăm hỏi cháu Phạm Duy Anh, một trường hợp được mổ tim trong chương trình “Trái tim nghĩa tình”
Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thăm hỏi cháu Phạm Duy Anh, một trường hợp được mổ tim trong chương trình “Trái tim nghĩa tình”

Đối tượng hỗ trợ là công nhân (CN) và con CN trực tiếp sản xuất đang làm việc trong các DN, hợp tác xã có Công đoàn bị bệnh tim cần phải phẫu thuật. CN được hỗ trợ phải làm việc tại DN từ đủ 3 năm trở lên, có tham gia BHYT; riêng con CN từ đủ 10 tuổi trở xuống, có thẻ BHYT. Mức hỗ trợ sau phẫu thuật là 10 triệu đồng.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong việc hướng dẫn CN lập hồ sơ, vận động kinh phí, động viên CN và con CN trước và sau phẫu thuật.

Tin-ảnh: T.Nga