Chương trình có gần 20 tiết mục văn nghệ, kịch tuyên truyền và biểu diễn thời trang áo dài do các CĐ cơ sở tham gia phục vụ cho hơn 200 CNVC-LĐ.

Văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân - Ảnh 1.

Các tiết mục văn nghệ do Công đoàn cơ sở quận 1, TP HCM biểu diễn

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy niềm tin tự hào của CNVC-LĐ về những thành quả to lớn của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nâng cao sự hiểu biết và niềm tự hào của CNVC-LĐ về truyền thống vẻ vang của CĐ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Song song đó, chương trình còn chăm lo đời sống tinh thần cho CNVC-LĐ quận 1, tạo không khí vui tươi chào đón ngày Tết cổ truyền năm 2019.

Tin-ảnh: H.Đào